AlL in

תיאור התוכנית:

מדובר בתוכנית ייעודית וייחודית לליווי רוכבים לקראת תחרות אול מאונטן \ אנדורו.

להתחרות זה דבר שונה מאד מהרכיבה עם החברה, בייחוד למי שמשתתף באופן רציני ולא לשם החוויה החיובית והתמונות.

לכן יש כאן צורך להתכונן בדרך נכונה והדרגדתית.

במסגרת התוכנית בקבוצה או בשיעור פרטי, נתאמן ונחזק יכולות במסלול התחרות.

התוכנית כוללת:

 

שלושה מפגשים על מסלול התחרות שכוללים:

 1. בנית יסודות נכונים לתחרות

 2. ניתוח המסלול והבנת הנדרש 

 3. עבודה על בחירת קוים וקיצור זמנים

 4. עבודה על טכניקה בנקודות מורכבות במסלול

 5. עבודה מנטלית עם הרוכב להתמודדות נכונה עם תחרות ועם קהל

בין יתר הטכניקות שנעבוד עליהן:

 • פידול נכון יותר

 • פניות ואיך לקחת פניה מהר ולצאת מהר יותר

 • קפיצות

 • מנואל ובאני הופ

 • צבירת מהירות ללא פידול - פמפום

 • בלימה נכונה יותר

 • ועוד...

יש כאן חופש בחירה מלא של המודרך לקחת שיעור אחד לחיזוק או לקבל ממני תוכנית מסודרת של בניית יכולות והכנה לתחרות.

הערה חשובה: מעבר להדרכה, יקבל המודרך תמיכה מביתינו החם בייקדיל אם לצורכי טיפול והכנה של האופניים או אם בהנחות על חלקים, ציוד וכדומה...

דברים נוספים שחשוב לדעת:

הכי חשוב, זה לרצות להצליח, מכאן הכל מתחיל ולהבין שתחרות ראשונה היא בעיקר לימודית והכנה לתחרות הבאה.

אם זאת, אם נגיע מוכנים לתחרות הראשונה, מבחינה טכנית ומנטלית, השמיים הם הגבול.