תקנון ופרטים נוספים:

 

- על המשתתף להודיע על הגעה ע"י אישור הזימון שקיבל ליומן (במידה ונשלח זימון)

- על המשתתף להודיע מראש שאכן מגיע בקב' ווטסאפ בהתכתבות השותפת (במידה ונפתחה קב')

- על המשתתף להודיע עד 24 שעות לפני ההדרכה, במידה ויש צורך לבטל הגעה

- עלות השתתפות בקורס מותנת בהתאם למסגרת

- התשלום יגבה מראש, ניתן לשלם בפייפל, אשראי, העברה בנקאית או מזומן

- במידה והמשתתף ביטל בפחות מ24 שעות את השתתפותו מההדרכה, לא יהיה החזר כספי כלל

- במידה והמשתתף ביטל ביותר מ24 שעות אך פחות משבוע את השתתפותו לפני ההדרכה, יקבל המשתתף 50% מכספו חזרה

- במידה והמשתתף ביטל ביותר משבוע אך פחות משבועיים את השתתפותו לפני ההדרכה, יקבל 75% מכספו חזרה

- במידה והמשתתף ביטל ביותר משבועיים לפני ההדרכה את השתתפותו, יקבל את כספו חזרה