Search
  • אבנר פירון מדריך אופניים

התמודדות עם דרדרת


מכירים את התחושה הזו שפתאום הצמיגים מחליקים ללא סיבה טובה, התרגלתם לרכב מהר ועם ביטחון, הרגשתם אחיזה מדהימה ועכשיו כבר לא?

כנראה הגיע הקיץ.

כדי להתמודד נכון יותר עם דרדרת, הינה סדרת סרטונים שתעזור לכם להעביר את הקיץ קצת יותר בטוח.

חלק 1

חלק 2

חלק 3


160 views